Kan

mediegrafikerfaget

Kan formgivning av:
Bøker,
magasin,
avis,
logo,
annonse,
plakat …
… og andre ting
som kan trykkes.